Projecten

Op deze pagina vindt u projecten die Colsen de laatste jaren uitvoerde.

Werkgebieden

UPHOS® - Fosfaatpellets als motor van regionale kringloopsluiting

lees meer

ManureEcoMine: Onderzoek naar kringloopsluiting mest

lees meer

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer

Verkennend bodemonderzoek - Recreatiecentrum de Vogel

lees meer

Tracé onderzoeken - Hulst, Sint Jansteen & Kloosterzande

lees meer

Grondwatermonitoring & (herstel)werkzaamheden - Perkpolder

lees meer

Onderhoud & onderzoek meetpunten grondwater - Waterdunen

lees meer

Anaerobe waterbehandeling UASB technologie - Sedamyl S.p.A.

lees meer

Terugkerende waterzuivering - Lamb Weston / Meijer vof

lees meer

Stikstofverwijdering SBR-NAS technologie - Qingdao

lees meer

Masterplan bestaande afvalwaterzuivering - Cargill

lees meer