Projecten

Op deze pagina vind u projecten die Colsen de laatste jaren uitvoerde.

Werkgebieden
Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Verkennend bodemonderzoek - Recreatiecentrum de Vogel

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoeken - Hulst, Sint Jansteen & Kloosterzande

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Grondwatermonitoring & (herstel)werkzaamheden - Perkpolder

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Onderhoud & onderzoek meetpunten grondwater - Waterdunen

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Baggeren waterbodem - Haven van Walsoorden

lees meer
Waterzuivering

Energiefabriek - RWZI 's-Hertogenbosch

lees meer
Waterzuivering

Deelstroombehandeling - RWZI Hengelo

lees meer
Waterzuivering

Samenwerking LambWeston / Meijer vof

lees meer
Waterzuivering

Anaerobe waterbehandeling UASB technologie - Sedamyl S.p.A.

lees meer
Waterzuivering

Ontwerp, bouw en opstart UASB - Cargill

lees meer
Waterzuivering

Terugkerende waterzuivering - Lamb Weston / Meijer vof

lees meer
Waterzuivering

Stikstofverwijdering SBR-NAS technologie - Qingdao

lees meer
Waterzuivering

Vernieuwing zuiveringsinstallatie - Vion

lees meer
Waterzuivering

Duurzame verwerking afvalwater - Pizzoli S.p.A.

lees meer
Waterzuivering

Masterplan bestaande afvalwaterzuivering - Cargill

lees meer