Omgevingsvergunning

Als innovatief bedrijf ben je vooruitstrevend; de verandering van morgen dient eigenlijk gisteren uitgevoerd te zijn. Maar verandering brengt vaak een aanvraag omgevingsvergunning met zich mee en dat roept regelmatig vragen op. Wie is het bevoegd gezag? Heb ik een omgevingsvergunning milieu nodig of alleen een bouwdeel? En, welke procedure past bij mijn ideeën?

Mogelijkheden

Het beantwoorden van die vragen is lastig. Daarom adviseren wij over de juiste route naar een bijpassende vergunningsprocedure, op basis van jouw wensen. Indien gewenst voeren wij het contact met het bevoegd gezag en verzorgen we de vergunningsaanvraag. Zo zorgen we ervoor dat we samen tot een vergunning komen waar jij iets mee kunt.

 

 

Ecofuels Omgevingsvergunning

Gerelateerde projecten

Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer

Gerelateerde diensten

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.

MER Colsen

Milieueffectenrapportage

Voor initiatieven die voorkomen in onderdeel C en D van het Besluit Milieueffectrapportage moet worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke n

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric !

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement