Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem. Soms is die schade zelfs permanent. En dat kost geld.

Het energiezuinige BIDOX® systeem garandeert een lage H2S concentratie in het behandelde biogas, wat zorgt voor lage operationele kosten van biogas verwerkingsinstallaties. Dat komt doordat er geen chemische toevoegingen nodig zijn voor het verwijderen van H2S.

Toepassing

Op elke locatie waar biogas wordt geproduceerd en gebruikt, is een biogas behandeling aanwezig. Die behandeling, vaak een drukverhoging, ontzwaveling of gasdroging, conditioneert het biogas namelijk zo dat dit gebruikt kan worden op een ketel, boiler, warmtekrachtkoppeling, motor of groen gas opwaarderingssysteem.

Een BIDOX® installatie wordt toegepast op zowel biogas- als stortgasinstallaties. Hierbij kan gas behandeld worden met H2S concentraties tot >10.000 ppm.

Proces

Het zwavelhoudende biogas wordt behandeld door aerobe bacteriën in een biologische gaswasser, waar H2S wordt verwijderd onder aerobe condities. Een kleine hoeveelheid van het waswater wordt afgevoerd uit de BIDOX® en wordt geloosd in een bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het spui kan tevens gebruikt worden als verdund zwavelzuur of herbicide. De aanwezige bacteriën in de BIDOX® vereisen slechts een kleine hoeveelheid aan sporenelementen en minimale beluchting. En dat zorgt voor lage operationele kosten! Nutridox® bevat hiervoor de perfecte mix aan sporenelementen. Het open pakkingsmateriaal in combinatie met een geoptimaliseerd ontwerp voorkomt verstoppingen in de BIDOX®.

Pizzoli BIDOX
Biogasinstallatie BIDOX
BIDOX Waterschap Aa en Maas

Wilt u meer weten?
Vraag het Boris

Boris Colsen, Directeur