Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

Opdrachtgever:
Chicken Manure Treatment
Locatie:
Nederland, Turkije, Zuid-Afrika
Datum:
2016-2018
Specificatie:

Kippenmest
300 kg/d

 

Ammoniumnitraat productie per dag
28L 

 

Biogas productie per dag
3,3m³ 

Labels:
Mestvergisting
Kippenmestverwerking
Nutriënten terugwinning
Onderzoek & ontwikkeling

Van kippenmest tot biogas

Kippenmest wordt momenteel gezien als afval en wordt maar in lichte mate gebruikt op het land of bijgemengd in co-vergisters. Vaak wordt het zelfs verbrand. Daarom ontwikkelde Colsen een technologie om kippenmest enerzijds om te zetten in waardevolle meststoffen en anderzijds in biogas. Het geproduceerde biogas kan op haar beurt weer ingezet worden om aardgas kwaliteit gas te maken, om elektriciteit en warmte te leveren of om te zetten naar LNG.

Poul-AR® pilot

Om de technologie aan te kunnen tonen, is de poul-AR® pilot gebouwd. De pilot stond op demonstratielocaties in Nederland, Turkije en Zuid Afrika en bestaat uit een ammonificatietank, stikstofstripper (AMFER®) en vergister. De pilot werkt deels handmatig en deels automatisch; het voeden van de kippenmest gaat bijvoorbeeld handmatig. Daarnaast dienen er diverse onderhoudshandelingen op regelmatige basis plaats te vinden. Het verpompen, reageren, mengen etc. van de installatie werkt volledig autonoom via een automatische besturing. Uiteindelijk heeft de pilot voldoende vertrouwen gegeven om de techniek full scale te ontwikkelen.

Poul-AR Pilot installatie op locatie
Poul-AR Pilot installatie op locatie
Poul-AR op locatie in Zuid-Afrika

Gerelateerde projecten

Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.