Energiefabriek - RWZI 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever:
RWZI 's-Hertogenbosch
Locatie:
's-Hertogenbosch
Datum:
2016
Specificatie:

Thermofiele slibgisting 8000 m3

 

Verwerkingscapaciteit 55 ton droge stof/dag

 

Biogasproductie 5,9 miljoen Nm3/jaar

 

Struvietproductie 8,5 ton/dag (40% droge stof)

 

H2S verwijdering 1500 ppm naar <40 ppm

Labels:
Thermofiele slibgisting
Biogasreiniging
Fosfaat terugwinning

Uitbreiding & renovatie RWZI

RWZI s’-Hertogenbosch, welke onder beheer van Waterschap Aa en Maas valt, wordt op dit moment uitgebreid en gerenoveerd. Hierdoor zal deze RWZI volledig energieneutraal worden en fungeren als energiefabriek. De nieuwe installatie verwerkt eigen en extern aangevoerd zuiveringsslib en produceert hierbij biogas. Van dit biogas wordt elektriciteit, biobrandstof voor vrachtwagens en warmte in de vorm van stoom gemaakt.

Colsen is technologie leverancier in het consortium dat de opdracht gegund kreeg voor de tender “Uitbreiding en renovatie RWZI ‘s-Hertogenbosch”. Met de toepassing van onderstaande technologieën kon de tender gewonnen worden op basis van total cost of ownership.

RWZI 's-Hertogenbosch

Technologieën

Thermofiele vergisting

Het belangrijkste procesonderdeel om RWZI ’s-Hertogenbosch tot energiefabriek te maken is de slibgisting. Op deze RWZI zijn twee vergistingstanks van in totaal 8000 m3 in gebruik welke bedreven worden als thermofiele vergisting. Thermofiele vergisting is een techniek die zorgt voor verregaande afbraak van organische droge stof en een verhoogde biogasproductie waarbij de gisting bedreven wordt op 52°C. Hierbij is een goede menging en verwarming van cruciaal belang. Om dit te garanderen zijn beide tanks uitgerust met elk 3 DIGESTMIX® systemen. Naast het zuiveringsslib van RWZI ‘s-Hertogenbosch wordt er extern ontwaterd slib aangevoerd van andere RWZI’s van Aa en Maas.

Productie biogas

Het geproduceerde biogas wordt gezuiverd middels een biologische H2S verwijdering (BIDOX®), waarna het biogas geconditioneerd wordt. Het geproduceerde biogas wordt ingezet op 3 manieren:

• WKK van RWZI ’s-Hertogenbosch t.b.v. energieproductie;
• Stoomproductie in een nabij gelegen bierbrouwerij;
• Biogas opwaarderingsinstallatie t.b.v. biobrandstof voor vrachtwagens.

Rejectiewater

Na de thermofiele slibgisting wordt het uitgegist slib ontwaterd met centrifuges. Het rejectiewater wat ontstaat in dit proces bevat een hoge concentratie fosfaat & stikstof. Het rejectiewater wordt eerst door een struvietinstallatie geleid (ANPHOS®), om zo fosfaten middels struviet terugwinning te verwijderen. Hiermee wordt voorkomen dat er een hoge fosfaatbelasting naar de waterlijn wordt gestuurd. Na de struvietinstallatie wordt de stikstof verwijderd in een anammox deelstroombehandeling voordat het water naar de waterlijn gestuurd wordt.

Wilt u meer weten?
Vraag het Boris

Boris Colsen, Directeur