Vernieuwing zuiveringsinstallatie - Vion

Opdrachtgever:
Vion
Locatie:
Boxtel
Datum:
2014-2015
Specificatie:

Anaerobe verwerking middels UASB 2.200 m³

 

Verwerkingscapaciteit 3.000 m3 afvalwater per dag

 

Biogasproductie 1 miljoen Nm3/jaar

 

H2S verwijdering 1.500 ppm naar <40 ppm

 

Stikstof 13.000 kg/dag 85% verwijdering

 

Fosfaat 120 kg/dag 80% verwijdering

 

CZV 13.000 kg/dag 98% verwijdering

 

Labels:
Waterzuivering

Vion, slachterij in Boxtel, maakte, voor het verwerken van grote hoeveelheden afvalwater, gebruik van een fysisch-chemische waterzuivering; een traditionele techniek die hoge kosten met zich meebrengt. Omdat waterzuivering geen core business van het bedrijf is en er vanwege bedrijfseconomische redenen niet geinvesteerd kon worden in een nieuwe zuivering, koos Vion ervoor de nieuwe installatie te financieren met oursourcing. In dit geval door HydroBusiness, die de installatie langjarig zal exploiteren.

De nieuwe installatie heeft meer zuiveringscapaciteit, is volledig biologisch en presteert daardoor beter met betrekking tot geur, geluid en het leveren van duurzame energie. Daarmee sluit de installatie volledig aan op het belang dat VION hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Installatie Vion
Installatie Vion
Installatie Vion

Gerelateerde projecten

Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.