Mestvergisting

Of het doel nu loosbaar water, maximale fosfaat verwijdering of het terugwinnen van stikstof als kunstmest is; mestvergisting is in elk proces de eerste stap. Niet alleen vanwege het biogas waardoor de mestverwerking energie neutraal plaats kan vinden, maar ook omdat de mest daarna homogeen is en er meer nutriënten vrij worden gesteld.

Thermofiel

Met een temperatuur tussen de 50 en 54 °C zorgt thermofiele vergisting voor een snel afbraakproces, waardoor de vergistertank kleiner blijft. Daarnaast is de mest gevalideerd, wat ervoor zorgt dat export naar het buitenland mogelijk is zonder extra tussenstap. Wanneer thermofiele vergisting niet mogelijk is, is mesofiele vergisting het alternatief.

DigestMix®

Voor vergisting wordt de DigestMix® gebruikt; een zelf ontwikkelde verwarming en menging in één, waarbij geen onderdelen nodig zijn in de vergister. Eventueel onderhoud kan altijd plaatsvinden, omdat opening van de vergistingstank niet nodig is. En dat scheelt geld!

Energie

Het produceren van biogas staat bij mestvergisting centraal. Het gas kan niet alleen opgewerkt worden tot aardgaskwaliteit wat ingevoed kan worden op het aardgasnet, het kan ook in een warmtekrachtkoppeling (WKK) gebruikt worden om elektriciteit en warmte te produceren. Daarnaast kan het biogas in een CV-installatie gebruikt worden. De Nederlandse Rijksoverheid geeft subsidie uit voor elektriciteit, warmte en groengas. In België is een vergelijkbare subsidie beschikbaar, welke geregeld wordt door het Vlaams Energieagentschap.

Projecten

Mestvergisting heeft veel mogelijkheden; van 10.000 m³ tot 500.000 m³ per jaar, van rundvee- tot kippenmest en van Nederland tot Zuid-Afrika en Mexico tot Japan. Er zijn vergistingsprojecten bij grotere vee- en varkenshouders om het eigen bedrijf rendabel te maken, er worden installaties geplaatst met industriële omvang waarbij mest vanuit de regio vergist wordt en op regelmatige basis vindt co-vergisting met andere producten plaats.

Mestvergisting Navia
Installatie Navia
Asturias

Wilt u meer weten?
Vraag het Jan Willem

Jan Willem Bijnagte , Projectleider Mestverwerking