P-terugwinning met struviet

Fosfaat is een cruciaal bestandsdeel van kunstmest, maar de belangrijkste mijnbouwgebieden raken langzaam uitgeput. Het terugwinnen van fosfaat wordt daardoor des te belangrijker. Daarom ontwikkelden we de ANPHOS® technologie.

Op dit moment wordt chemicaliëndosering regelmatig ingezet bij het verwijderen van fosfaat. Het doseren van chemicaliën zorgt enerzijds dus voor de fosfaatverwijdering, maar anderzijds levert het extra slibproductie en dus hogere operationele kosten op. Door fosfaat neer te slaan als struviet in een deelstroom worden die kosten verlaagd en ontstaat er een waardevol product.

Toepassing

De ANPHOS® technologie is inzetbaar in zowel de industriële als de communale sector; de fosforterugwinning wordt namelijk, met behulp van gecontroleerde struvietvorming, ingezet in de hoofdstroom (industrie) of in een deelstroom zoals het filtraat van een digestaat ontwatering (RWZI).

Proces

De ANPHOS® technologie is een batchproces en bestaat uit twee processtappen; een striptank en een reactietank. In de striptank wordt CO2 uit het afvalwater gestript, waardoor de pH verhoogd wordt. Het water wordt daarna overgepompt naar de reactietank waar magnesium wordt toegevoegd. In de reactietank wordt gecontroleerd struviet gevormd. Het gevormde struviet bezinkt in de reactor en wordt afgevoerd naar een ontwatering of struviet terugwininstallatie. De overloop van de reactietank is het effluent van de struviet installatie en kan verder behandeld of geloosd worden.

 

Voordelen van de ANPHOS® technologie

  • Gecontroleerde struvietvorming;
  • Voorkomen van struvietvorming verderop in de lijn;
  • Productie van struviet met een economische waarde;
  • Enkel een magnesiumbron als chemicalië nodig;
  • Verlaagde slibproductie in navolgende systemen;
Struvietinstallatie
Struvietinstallatie
LWM Kruiningen

Wilt u meer weten?
Vraag het Robin

Robin Jordaens , Business Development Manager