Stikstofdepositie berekening

“Stikstofcrisis” is in 2019 op de derde plaats geëindigd in ‘de woord van het jaar’ verkiezingen van “onze taal”. Ook in 2023 en de toekomst zal stikstofdepositie ons bezighouden.

Woningbouw, utiliteitsbouw, wegwerken, oprichten van bedrijven met emissies als een lasafzuiging, warmtekrachtkoppeling, luchtwasser, verkeersbewegingen, mobiele werktuigen, het houden van dieren, oftewel alle activiteiten die stikstofuitstoot kunnen genereren.

Heeft u een project waarbij mogelijk stikstofdepositie vrijkomt, dan kunnen wij samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hierbij dienen zowel de voorbereide werkzaamheden (bouwfase) als de uitvoering van het project (gebruiksfase) in kaart te worden gebracht.

Colsen kan de stikstofdepositie voor u inzichtelijk maken middels een berekening in de AERIUS calculator van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangevuld met een overzichtelijke memo.

advies

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement