Duurzame verwerking afvalwater - Pizzoli S.p.A.

Opdrachtgever:
Pizzoli S.p.A.
Locatie:
Budrio (Italië)
Datum:
2008-2019
Specificatie:

Capaciteit:                                             
680 m³/dag vloeibaar + 75 ton/dag vaste stof
 

Gezuiverd afvalwater hergebruik:        
57.000 m³/jaar
 

Gezuiverd afvalwater geloosd:             
120.000 m³/jaar
 

Groene stroom:                                     
8.400.000 kW(e)/jaar
 

Groene warmte:                                   
8.900.000 kW(th)/jaar
 

Struviet:                                                 
620 – 910 ton/jaar
 

Compost (80% droge stof):                  
1.480 ton/jaar

Labels:
Biogasmassa vergisting
Biogasbehandeling
Anaerobe waterbehandeling
Terugwinning fosfaat
Waterhergebruik
Stikstofverwijdering

Waterzuivering & biogas productie

Colsen realiseerde, in bouwteamverband met opdrachtgever Pizzoli S.p.A., een waterzuivering en biogas productie-installatie in Italië. Pizzoli S.p.A. is een aardappelverwerkend bedrijf, met voorgebakken frites als belangrijkste product. Met de door Colsen gerealiseerde installatie wordt hernieuwbare energie geproduceerd, het afvalwater gezuiverd en deels herbruikt en wordt een groot deel van de fosfaten uit het afvalwater teruggewonnen.

Veranderende vraag

De basis voor de jarenlange samenwerking werd gelegd tijdens een haalbaarheidsonderzoek naar de opties van uitbreiding of aanpassing van de toen bestaande zuivering. Gedurende het traject veranderde de vraag van consultancy naar co-ontwikkeling van een optimaal systeem met oog op duurzaamheid, een verlaging van de operationele kosten en maximaal waterhergebruik. Uniek hierin is de maximale afstemming tussen de verschillende processen in de fabriek enerzijds en de waterzuivering en biogasproductie anderzijds.

Jarenlange samenwerking

Colsen leverde technologische kennis en voerde de complete detailengineering uit. Na de bouwbegeleiding nam Colsen de volledige opstart en inbedrijfstelling voor haar rekening. In 2019 verleende Colsen ondersteuning tijdens een groot onderhoud aan de slibscheidingsinstallatie van de stikstofverwijdering, waarbij na jaren trouwe dienst de MBR Membraanmodules vervangen werden.

Pizzoli NAS
Installatie Pizzoli
Installatie Pizzoli

Gerelateerde projecten

Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.