WWTP & biogas - Colun

Opdrachtgever:
Colun
Locatie:
La Unión, Chili
Datum:
2015
Specificatie:

Capaciteit:                  
1.100 m³/dag

 

Belasting:                    
1.550 mg/l COD

 

Biogasproductie:         
545 Nm³/dag

Labels:
Anaerobe waterbehandeling
Upflow anaerobic sludge blancket
Consultancy
Engineering
Biogas
Technologisch ontwerp
Supervisie
Driefasen scheiders
Fakkel

Samen met onze partner Ecopreneur Chile S.A. boden we een WTTP aan bij Colun; een zuivel verwerkend bedrijf in Chili. De zuivering bestaat uit een aantal hoofdonderdelen:

  • Egalisatietank
  • DAF (Dissolved Air Flotation)
  • Anaerobe waterbehandeling
  • MBR (Membraan Bio Rector)
  • UV-desinfectie

De nieuwe WWTP maakt deel uit van een nieuw te bouwen fabriek, waarvoor Colsen het technologisch en technisch ontwerp van de anaerobe waterbehandeling op zich nam. Deze ontwerpen zijn door lokale leveranciers definitief gemaakt.

Ontwerp anaerobe waterbehandeling

Het ontwerp van de anaerobe waterbehandeling is uitgevoerd als UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blancket). De robuustheid en relatief simpele uitvoering van een UASB-rector heeft voor de klant gedurende de levensduur van de installatie veel voordelen; niet alleen op het gebied van onderhoud maar ook op dat van bedrijfsvoering.

Scheiding afvalwater, slib & biogas

Verder leverde Colsen de driefasen scheiders (settlers) en een biogasfakkel. De settlers zorgen voor een scheiding tussen het afvalwater, slib en het geproduceerde biogas. Het biogas wordt afgevangen en kan vervolgens gecontroleerd worden. Het geproduceerde biogas wordt verbrand met de fakkel. De eindgebruiker zal in een later stadium bekijken of het geproduceerde biogas nuttig ingezet kan worden, bijvoorbeeld in een stoomketel of WKK.

 

Anaerobe waterzuivering Colun

Gerelateerde projecten

Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.