Tracé onderzoeken - Hulst, Sint Jansteen & Kloosterzande

Opdrachtgever:
Gemeente Hulst
Locatie:
Hulst, Sint Jansteen & Kloosterzande
Datum:
2019
Specificatie:

Geen

Labels:
Tracé onderzoeken

Nieuwe rioleringen

Colsen heeft in 2019 meerdere tracé onderzoeken (CROW-onderzoeken) uitgevoerd in de gemeente Hulst. De tracé onderzoeken zijn uitgevoerd in verband met het aanleggen van nieuwe rioleringen en de reconstructie van de bestrating.

Nauw overleg

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft nauw overleg met de gemeente Hulst plaatsgevonden. Door het opstellen en doorspreken van de werkzaamheden kreeg de gemeente een duidelijk overzicht van verwachtingen en de planning. Tijdens het uitvoeren van de rioleringsprojecten werd de opdrachtgever constant geïnformeerd over de werkzaamheden en de resultaten.

Adviesrapport

Door regelmatig overleg waren verwachtingen bij beide partijen duidelijk. Opkomende problemen werden snel opgelost door korte lijnen. De bodemkwaliteit van de riolering tracés zijn bepaald door het tracé onderzoek. Met de resultaten van het onderzoek kan een indicatie gegeven worden wat betreft de veiligheidsklassen waarin de aannemer zal moeten werken. 

Boring trace
Trace boring
Trace overzicht

Gerelateerde projecten

Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.