Grondwatermonitoring & (herstel)werkzaamheden - Perkpolder

Opdrachtgever:
Deltares
Locatie:
Perkpolder
Datum:
2015-heden
Specificatie:

Geen

Labels:
Grondwatermonitoring

Colsen voert al jarenlang een grondwatermonitoring en (herstel)werkzaamheden voor het nieuwe ontwikkelingsplan voor Perkpolder.

Bedreiging natuurgebied

In 2015 is, in de Zeeuwse Perkpolder, een nieuw natuurgebied ontwikkeld. Het resultaat is een getij natuurgebied waarbij zout zeewater bij hoogtij het gebied binnenstroomt. Dit kan echter gevolgen hebben voor het grondwater in het aangrenzend landbouwgebied. Deltares onderzoekt sinds 2010 wat het effect hiervan zal zijn door middel van een kwelscherm van ruim 61 peilbuizen. Colsen is sinds 2015 betrokken bij het onderhouden van de meetpunten en het uitvoeren van monitoringen.

Monitoring & inspectie

Colsen is betrokken bij de monitoring van het grondwater, het inspecteren van de meetpunten en herstelwerkzaamheden van meetpunten. Tijdens afgesproken meetperioden worden de meetpunten geïnspecteerd en bemonsterd door veldmedewerkers. Teven wordt er gekeken wat de staat is van de meetpunten. Mocht een meetpunt beschadigd zijn, dan wordt dit direct doorgegeven aan de opdrachtgever. Dankzij de directe communicatie met de opdrachtgever en de kennis van het gebied worden de werkzaamheden snel en efficiënt uitgevoerd.

Resultaat

Deltares krijgt al sinds 2015 betrouwbare gegevens over de gesteldheid van het grondwater. De grondwater gegevens worden gebruikt door Deltares om eventuele veranderingen in het grondwater waar te nemen. Indien er beschadigingen zijn aan het meetnetwerk worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd door veldmedewerkers. Hierdoor heeft Deltares een altijd up-to-date meetnetwerk met betrouwbare gegevens. 

Overzicht kwelgebied
Perkpolder grondwatermonitoring
Bus en overzicht