Biogas ontzwaveling Afvalverwerking Vink

Opdrachtgever:
Afvalverwerking Vink B.V.
Locatie:
Barneveld, NL
Datum:
2017
Specificatie:

Bouwjaar:               2017

BIDOX®Ø:               5 m

Biogasdebiet:        1.000 Nm³/h

H2S-verwijdering:  5.500 ppm naar < 100 ppm

Labels:
Biogas behandeling

In de stortplaats bij Afvalverwerking Vink wordt door anaerobe processen stortgas geproduceerd. Dit stortgas werd reeds lange tijd gevaloriseerd op een WKK voor de productie van elektriciteit. Het hoge zwavelgehalte en de aanwezigheid van siloxanen in het stortgas zorgden echter voor corrosie in de WKK. Om geuroverlast te voorkomen is het tevens noodzakelijk om het stortgas te ontzwavelen voordat het afgefakkeld wordt wanneer de WKK buiten bedrijf is.

 

Een onafhankelijk adviseur heeft in opdracht van Vink vervolgens een vergelijking gemaakt tussen verschillende ontzwavelingstechnologieën waaruit bleek dat een biologische ontzwavelingstechnologie op basis van TCO (Total Cost of Ownership) de voorkeur heeft. Uit de vergelijking van verschillende biologische ontzwavelingstechnologieën kwam de BIDOX® van Colsen als economisch meest voordelige inschrijving naar voren. Colsen heeft dan ook opdracht gekregen voor het turn key realiseren van een BIDOX®-installatie. Gezien de hoge H2S-concentratie in het stortgas, werd er in deze installatie voor gekozen het te verdunnen door recirculatie van het uitgaande gas. Na de BIDOX® wordt het stortgas gedroogd en worden de siloxanen in de nageschakelde actief koolfilters verwijderd. Daarna wordt het geconditioneerde stortgas in de WKK verwerkt.

bidox vink 3
bidox vink 5
Bidox vink

Wilt u meer weten?
Vraag het Boris

Boris Colsen, Directeur