Ontwerp, bouw en opstart UASB - Cargill

Opdrachtgever:
Cargill
Locatie:
Sas van Gent
Datum:
2005-2019
Specificatie:

UASB

10,800 m³/d

10,700 mg/L COD

Rendement: >82%

Labels:
Anaerobe waterbehandeling

Cerestar Benelux b.v (nu: Cargill) breidde in 2005 hun waterzuivering in Sas van Gent uit met een extra anaerobe waterzuivering. Op die manier kon een deel van de zuiveringscapaciteit worden ingezet voor het verwerken van het afvalwater van alcoholproducent Nedalco, die sinds 2006 een fabriek op het naastgelegen terrein in gebruik heeft.

De samenwerking met Colsen startte in 2003 met een studie naar de benodigde capaciteit van de waterzuivering. In 2004 kreeg Colsen de opdracht voor het ontwerpen, bouwen en opstarten van een UASB van 3.700m3. De realisatie werd in bouwteamverband uitgevoerd, waarmee Cargill maximaal ontzorgt werd en toch zelf invloed had op de te maken (leverancier)keuzes. Gedurende de bouw voerde Colsen de bouwbegeleiding uit  en zag daarom toe op de juiste technische realisatie, planning en veiligheid van de werkzaamheden.

De gerealiseerde UASB bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Betonnen tank met paalfundering
  • HDPE lining in biogasfase
  • Gecoate staalconstructie
  • Gaskappen (driefasenscheiders) met afdekking
  • HDPE voedingsstrengen
  • Overig HDPE leidingwerk incl. afsluiters
  • Pompen en biogasblower
  • Monsternamevoorziening
  • Drukbeveiliging

Na de technische oplevering (SAT) is de UASB door Colsen voorzien van korrelslib, opgestart en werkend opgeleverd aan Cargill.

In 2019, na 15 jaar in bedrijf te zijn geweest, is de UASB door Colsen voorzien van twee redundante biogasblowers. Door de robuustheid van de technische installatie is de installatie in al die jaren niet open geweest voor inspecties of reparaties.

Cargill
Cargill Sas van Gent
Cargill 2005

Gerelateerde projecten

Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.