EcoFuels / Laarakker Groenteverwerking

Opdrachtgever:
Laarakker Groenteverwerking
Locatie:
Well, Limburg (NL)
Datum:
2005
Specificatie:

Verwerkingscapaciteit:    120.000 ton per jaar  

Volume vergisting:           7.600 m³

Biogasproductie:              1.000 m³ per uur

Energie output:                2,4 MW(e)

Oppervlaktewater:           300 m³ per dag

Labels:
Vergisting
Biomassa vergisting
Digestaatbehandeling
Thermofiele vergisting
WKK
Groen gas

Omstreeks 2000 zoekt Laarakker Groenteverwerking (Well, Limburg) contact met Colsen voor de realisatie van een vergistingsinstallatie bij zijn bedrijf. Na oriënterende besprekingen wordt gezamenlijk een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke toeleveranciers voor extra organische reststromen. Hierbij wordt met name gericht op de voedselverwerkende industrie. De vele contacten van Colsen in deze sector was een belangrijke motivatie voor Laarakker om met Colsen samen te werken.

Colsen heeft voor de vergistingsinstallatie een volledige haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Voor de realisatie is Laarakker een samenwerking aangegaan met het Zeeuwse energiebedrijf Delta, waarmee Colsen reeds contacten had. Het initiatief is verder gegaan onder de naam EcoFuels.

Na een traject van haalbaarheidsonderzoek, vergunningverlening en financiering is in 2005 gestart met de bouw van een thermofiele vergistingsinstallatie met een waterzuivering voor het digestaat. De installatie was op dat moment erg innovatief met de eerste thermofiele vergister in Nederland. Gebruikmakend van een rondpompsysteem voor menging en terugvoer van digestaat. In de waterzuivering voor de vloeibare fractie van het digestaat werd een vijftraps NT/DNT gerealiseerd als MBR.

De installatie omvat de volgende onderdelen:

  • Ontvangst en verwerking van vaste restproducten
  • Voorverzuring- annex buffertanks voor vloeibare reststromen.
  • Thermofiele vergisters, voorzien van mengtank en rondpompsysteem.
  • BIDOX® voor biogasreiniging
  • WKK installaties
  • Vijftraps aerobe biologie uitgevoerd als MBR.

EcoFuels was behalve de grootste ook de meest innovatieve biogas installatie van Nederland in 2007. Met het initiatief heeft Laarakker diverse prijzen in de AGF sector behaald.

In het kader van het gehele project moest het bestemmingsplan gewijzigd en de benodigde milieu- en bouwvergunningen verkregen te worden. Hiervoor heeft de afdeling Advies van Colsen alle benodigde onderzoeken uitgevoerd en de aanvragen opgesteld en begeleid.

In het verlengde van de biogasinstallatie EcoFuels werd Colsen ingeschakeld om binnen het groente verwerkend bedrijf Laarakker oplossingen te realiseren voor het waswater van met name de wortelverwerking. Ook werden de adviesdiensten ingeschakeld voor de veranderende vergunningssituaties.

De bedrijven EcoFuels en Laarakker zijn al ruim 2 decennia gewaarde klanten van Colsen. Enerzijds in de rol van technologie leverancier en ingenieursbureau, anderzijds ook als adviseur/consultant voor vergunning gerelateerde zaken.

Ecofuels
Ecofuels overzicht
Ecofuels vergister

Wilt u meer weten?
Vraag het Boris

Boris Colsen, Directeur