Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

Opdrachtgever:
Gemeente Hulst
Locatie:
Hulst
Datum:
2018
Specificatie:

Geen

Labels:
Tracé onderzoeken

Colsen verrichte in 2018 een tracé onderzoek voor de aanleg van het fietspad tussen de Grote Kreekweg en de Molenstraat in Hulst.

Uitbreiding fietspad

In 2015 werd een gedeelte van een nieuw fietspad aangelegd in de Clingse bossen. De gemeente Hulst, provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en het waterschap wilden in 2018 de verbinding maken tussen de stad Hulst en de Clingse bossen en daarom werd besloten het fietspad uit te breiden. Voorafgaand aan de aanleg van het fietspad wilde de gemeente Hulst weten wat de bodemkwaliteit was op het tracé. Extra aandachtspunten tijdens dit bodemonderzoek waren het voormalige Klingespoor, wat op het tracé zelf ligt, en de voormalige boomgaarden in de omgeving van het tracé.

Veldwerk

Voorafgaand aan de werkzaamheden is door Colsen een locatiebezichtiging gedaan om het te onderzoeken tracé te inspecteren. In combinatie met de realisatieplannen van de gemeente Hulst, de historische kaarten van de boomgaarden en de locatie inspectie is een zorgvuldig boorplan opgesteld. Vervolgens hebben veldmedewerkers circa 30 boringen verricht. Tijdens het veldwerk is extra rekening gehouden met koolashoudende materialen van de voormalige spoorlijn. Na het veldwerk zijn de grondmonsters zorgvuldig gemengd met elkaar om een betrouwbaar beeld te krijgen van de bodemkwaliteit ter plaatse van het tracé. Tevens zijn ook de veiligheidsklassen bepaald van de genomen monsters.

Boorplan

Door vooraf goed de historische en de huidige situatie in kaart te brengen is een zorgvuldig boorplan opgesteld. Door het zorgvuldig mengen van de grondmonsters is een betrouwbaar beeld van de bodemgesteldheid van de locatie vastgesteld. Tevens is de veiligheidsklasse per mengmonster bepaald, zodat de aannemer wist welke veiligheidsmaatregelen hij moest nemen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Oude spoorlijn
Boring op trace
Overzichtsfoto trace

Gerelateerde projecten

Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.