Slibgisting

Bij het zuiveren van afvalwater wordt zuiveringsslib geproduceerd. Het verwerken en afvoeren daarvan kost veel geld en energie. Thermofiele slibgisting biedt de juiste oplossing hiervoor; door het inzetten van thermofiele slibgisting wordt energie geproduceerd en worden de afvoerkosten verlaagd.

Toepassing

Door zuiveringsslib slim te verwerken kan een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) veranderen van energieverbruiker in een energiefabriek. Deze duurzame slibbehandeling bestaat uit een ontwateringsstap en een slibgisting. Hierdoor wordt er biogas geproduceerd en vindt slibreductie plaats.

Het geproduceerde biogas wordt enerzijds als hernieuwbare energie ingezet voor productie van warmte en elektriciteit. Anderzijds wordt het opgewekt tot groen gas. Geproduceerde warmte wordt deels ingezet om een sluitende warmtebalans te creëren. Het past daarmee uitstekend in het energiefabriek concept, waarbij een RWZI energieneutraal of energie producerend wordt.

Proces

Thermofiele slibgisting is een duurzame technologie, waarbij pathogenen worden afgedood en het systeem hoog belast wordt. Daardoor is de installatie compacter dan soortgelijke technieken. Door de slibgisting op een hogere temperatuur te bedrijven, vindt er een hogere afbraak van het slib plaats. Dat zorgt voor een hogere energieproductie uit dezelfde hoeveelheid slib ten opzichte van een mesofiele gisting. Daarnaast stelt het ook meer nutriënten vrij.

Meng- en verwarmingssysteem

Door het inzetten van ons eigen ontwikkelde meng- en verwarmingssysteem, DigestMix®, kan onderhoud en inspectie eenvoudig plaatsvinden. Het systeem bevindt zich namelijk volledig buiten de tank en heeft geen externe warmtewisselaar nodig. De toepassing en plaatsing van de DigestMix® wordt project-specifiek ontworpen om de energie- en warmteoverdracht te optimaliseren, houdt rekening met optimale menging en voorkomt drijflagen.

Voordelen

De thermofiele slibgisting is een robuuste en betrouwbare techniek met:

  • Hogere biogasopbrengst t.o.v. conventionele technieken;
  • Hogere afbraak van organische stof;
  • Hogere nutriënten terugwinning mogelijk;
  • Bewezen digestaat ontwatering;
  • Compactere installatie t.o.v. mesofiele slibgisting
  • Retrofit mogelijk van bestaande gistinginstallaties;
  • Lagere slibverwerkingskosten;
  • Pathogenen worden afgedood

 

Wilt u meer weten?
Vraag het Robin

Robin Jordaens , Business Development Manager