Deelstroombehandeling - RWZI Sleeuwijk

Opdrachtgever:
Pannekoek GWW i.o.v. Waterschap Rivierenland
Locatie:
Sleeuwijk
Datum:
2021
Specificatie:

NAS-ONE volume: 1.320 m³

 

Influent: 453 m³/d

 

Stikstofbelasting: 624 kg N/d

 

Verwijderingsrendement: >80% TN

Labels:
Stikstofverwijdering
anammox

Energiefabriek Sleeuwijk

Op RWZI Sleeuwijk is een energiefabriek gerealiseerd om in het westelijk beheersgebied van Waterschap Rivierenland de zuivering van afvalwater en de verwerking van het daarbij geproduceerde slib te centraliseren.

De Energiefabriek bestaat uit een mesofiele slibvergistingsinstallatie waarbij biogas wordt opgewekt. In de slibvergistingsinstallatie wordt het restafval (slib) van gezuiverd afvalwater op een duurzame manier verwerkt en daarbij wordt energie opgewekt. Na vergisting wordt het uitgegist slib ontwaterd. Het centraat (ook rejectiewater genoemd) dat daarbij ontstaat heeft een te hoge stikstofvracht om naar de waterlijn terug te voeren en dient derhalve voorbehandeld te worden. Hiervoor dient een deelstroombehandeling gerealiseerd te worden.

De deelstroombehandeling dient enerzijds om de interne belasting op de waterlijn te verlagen. Anderzijds is het van belang dat deze deelstroombehandeling de stikstofvracht energetisch op een zo efficiënt mogelijke manier verwerkt.

Voor dit mooie project was Colsen technologie leverancier van de deelstroombehandeling.

NAS-ONE anammox deelstroom Sleeuwijk

Toegepaste technologie

De deelstroombehandeling wordt uitgevoerd met een NAS-ONE systeem. De grootste stikstofbron in dit afvalwater is ammonium. Tijdens het NAS-ONE proces wordt stikstof uit het ontvangen afvalwater verwijderd via de anammox route. Anammox bacteriën zetten ammonium en nitriet om naar stikstofgas zonder gebruik te maken van zuurstof of een koolstofbron. De NAS-ONE installatie te Sleeuwijk heeft een stikstof verwijdering van > 80%.

Door de geavanceerde beluchtingsregeling en uitgebreide slibselectie methoden in de NAS-ONE wordt een robuust systeem opgeleverd om variaties in de kwaliteit van het centraat op te vangen. De risico's voor Legionella worden in de NAS-ONE te Sleeuwijk ook volledig beperkt door gebruik te maken van een afgedekte reactor waarvan de spuilucht actief behandeld wordt voordat deze het systeem verlaat.

Wilt u meer weten?
Vraag het Robin

Robin Jordaens , Business Development Manager