Energiefabriek - RWZI Tiel

Opdrachtgever:
RWZI Tiel
Locatie:
Tiel
Datum:
2018
Specificatie:

Thermofiele vergister 4000 m3

 

Verwerkingscapaciteit 14,5 ton droge stof/dag 

 

Biogasproductie 1,5 miljoen Nm3/jaar

 

H2S verwijdering 2000 ppm naar <40 ppm

 

Struvietproductie 1,2 ton/dag (40% droge stof)

 

NAS-ONE® volume 1.285 m³

 

Stikstofbelasting 440 kg N/dag

Labels:
Thermofiele slibgisting
Biogasreiniging
Fosfaat terugwinning
Deelstroombehandeling

Energie neutraal

In opdracht van Waterschap Rivierenland diende RWZI Tiel omgebouwd te worden tot een energiefabriek zodanig dat de RWZI 100% energie-neutraal zal worden. Colsen is technologie leverancier in het consortium dat de opdracht gegund kreeg voor de tender “Optimalisatie slibgisting RWZI Tiel”. Met de toepassing van onderstaande technologieën kon de tender gewonnen worden op basis van total cost of ownership.

Toegepaste technologie

Thermofiele vergisting met de DIGESTMIX®

De thermofiele vergister van 4000 m3 wordt op een temperatuur van 52 °C bedreven waarbij slib op een zo efficiënt mogelijke manier wordt afgebroken. 3 DIGESTMIX® systemen houden de volledige vergister op temperatuur en zorgen voor een goede menging van het systeem.

Biologische ontzwaveling van biogas door BIDOX®

Het geproduceerde biogas wordt ontzwaveld in een BIDOX® installatie. Hierna kan het gezuiverde biogas op de WKK worden ingezet voor de productie van warmte en elektriciteit.

Fosfaat terugwinning in de ANPHOS®

De ANPHOS® zal de fosfaatvracht vanuit de sliblijn naar de waterlijn reduceren. In een tweestaps proces wordt fosfaat in het rejectiewater vastgelegd als struviet. Het struviet wordt afgevoerd en kan gebruikt worden als duurzame meststof.

Stikstofverwijdering via Anammox in de NAS-ONE®

De oude mesofiele vergister van RWZI Tiel werd omgebouwd tot de NAS-ONE® die met behulp van anammox bacteriën de aanwezige stikstof zal verwijderen met een verwijderingsrendement van >80% TN en > 90% NH4-N. Het behandelde effluent van de NAS-ONE® komt terecht in de waterlijn van RWZI Tiel.

Slibgisting Tiel

Wilt u meer weten?
Vraag het Boris

Boris Colsen, Directeur