Anaerobe waterbehandeling UASB technologie - Sedamyl S.p.A.

Opdrachtgever:
Sedamyl S.p.A.
Locatie:
Saluzzo, Italië
Datum:
2018
Specificatie:

Volume UASB reactor:          1.440 m³ (effectief)

 

Capaciteit:                              3.600 m³ / dag

 

Belasting:                               10.800 kg COD / dag

 

Biogasproductie:                    4.860 Nm³ / dag

 

Labels:
UASB
Consultancy
Ontwerp
Gaskappen
Driefase afscheiding
Biogas
Supervisie
Nieuwbouw
Upflow anaerobic sludge blancket
Engineeringspakket

In 2018 breidde Colsen de waterzuivering van Sedamyl S.p.A. in Saluzzo, Italië uit. Sedamyl is een multinational, bekend van het verwerken van granen en het produceren van alcohol. In Saluzzo wordt graan verwerkt tot halffabricaten voor de voedsel- en papierindustrie. Omdat de bestaande zuivering niet meer de gewenste prestaties leverde, moest de waterzuivering worden uitgebreid met een nieuwe UASB reactor, geschikt voor afvalwater met veel organische vervuiling. De volledige nieuwbouw diende gerealiseerd te worden terwijl de bestaande waterzuivering in bedrijf was.

Colsen leverde consultancy waarbij, in samenwerking met de klant, een technologisch en technisch ontwerp werden opgesteld. Naast de volledige engineering in de vorm van een engineeringspakket leverde Colsen de gaskappen (driefase afscheiders); de key equipment voor de installatie en de daarbij benodigde ondersteuningsconstructie. Bij de installatie van het key equipment was Colsen aanwezig voor supervisie.

Sedamyl installatie

Toegepaste technologie

Anaerobe waterbehandeling met UASB

De UASB-reactor (Upflow Anaerobic Sludge Blancket) van 1.440 m³ wordt continue gevoed met influent van 37°C vanuit de mengtank. Door middel van een voedingssysteem wordt de voeding verdeeld over het volledig oppervlak van de reactor waar een optimale uitwisseling tussen influent en bacteriemassa plaatsvindt.

Aan de bovenzijde van de reactor zijn driefase afscheiders (gaskappen) gemonteerd welke een scheiding maken tussen het effluent van de reactor, de bacteriemassa in de reactor (slib) en het gevormde biogas. Het effluent wordt afgevoerd naar een effluenttank van waaruit het op de naastgelegen waterzuivering wordt gevoed. Het biogas wordt gezuiverd en daarna gebruikt in een warmtekrachtkoppeling (WKK). De geproduceerde duurzame elektriciteit en warmte worden in de fabriek gebruikt.

Wilt u meer weten?
Vraag het Jurgen

Jurgen Brekelmans, Directeur