Terugkerende waterzuivering - Lamb Weston / Meijer vof

Opdrachtgever:
Lamb Weston / Meijer vof
Locatie:
Bergen op Zoom
Datum:
2004-2016
Specificatie:

Anaerobe vergisting (2004) 3.600 m³

 

Verwerkingscapaciteit 4.300 m³ per dag

 

CZV belasting 7.000 mg/l

 

Biogasproductie 4.000.000 Nm³/jaar

 

H2S verwijdering 5.000 ppm naar <100 ppm

 

Struvietproductie 12 ton/dag (18% droge stof)

 

Stikstofbelasting 260 mgN-t/l

 

NAS® volume 9.300 m³

 

Nabezinktank volume 1.200 m3

Labels:
Waterzuivering

Elk jaar neemt de wereldwijde vraag naar voorgebakken frites toe. Om aan die vraag te kunnen voldoen, heeft Lamb Weston / Meijer vof (LWM) een grote productielocatie in Bergen op Zoom. Sinds 2004 heeft Colsen regelmatig de waterzuivering vernieuwd en aangepast.

De laatste uitbreiding in 2016 maakte onderdeel uit van het Premium Product Line (PPL) project waarbij Colsen de turn key opdracht kreeg om de bestaande afvalwaterzuivering uit te breiden met het oog op de productieverruiming op deze locatie.

Lamb Weston Bergen op Zoom

Toegepaste technologie

De laatste uitbreiding van de AWZI bestaat uit het vernieuwen van de voorbewerking (zeefbochten en voorbezinker), het uitbreiden van de fosfaat verwijdering en terugwinning middels ANPHOS®, de aerobe stikstofverwijdering met anammox NAS® en het realiseren van een nieuwe nabezinktank en slibindikker. Door de geavanceerde beluchtingsregeling en uitgebreide slibselectiemethoden in de NAS® is het mogelijk om afvalwater te behandelen via de efficiënte anammox route. Door de toepassing van de NAS® technologie wordt tot 40% op operationele kosten bespaard ten opzichte van conventionele stikstofverwijdering.

Om het geproduceerde biogas uit de, in 2004 gerealiseerde, anaerobe reactor (UASB) nuttig toe te kunnen passen, is een biologische ontzwavelingsinstallatie (BIDOX®) gerealiseerd die het biogas reinigt voordat dit ingezet wordt op de stoomketel van LWM.

Wilt u meer weten?
Vraag het Boris

Boris Colsen, Directeur