Deelstroombehandeling - RWZI Hengelo

Opdrachtgever:
RWZI Hengelo
Locatie:
Hengelo
Datum:
2017
Specificatie:

NAS-ONE® volume 3.300 m3

 

Influent 850 m3/dag

 

Stikstofbelasting 1.500 kg N/dag

 

Verwijderingsrendementen 80% TN, 90% NH4-N

Labels:
Stikstofverwijdering

Optimalisatie slibverwerking

Waterschap Vechtstromen heeft de RWZI Hengelo omgebouwd naar energiefabriek. De fabriek produceert niet alleen de energie voor de waterzuivering zelf, maar ook voor 3500 huishoudens. Om de zuivering energie-positief te maken, werd de verwerking van het zuiveringsslib geoptimaliseerd. De slibverwerking bestaat uit een thermische druk hydrolyse (TDH) voorbehandeling, gevolgd door mesofiele slibgisting.

NAS-ONE® deelstroombehandeling

Het afvalwater (rejectiewater) van de energiefabriek bevat hoge stikstofconcentraties door de afbraak van het zuiveringsslib. Deze concentraties zijn zo hoog dat ze niet behandeld kunnen worden door het reguliere zuiveringsproces. Colsen heeft op RWZI Hengelo een NAS-ONE® deelstroombehandeling gerealiseerd (UAV-GC) na het gegund krijgen van de Europese aanbesteding "Deelstroombehandeling RWZI Hengelo" in december 2016.

NAS ONE Hengelo

Toegepaste technologie

De NAS-ONE® reactor op RWZI Hengelo behandelt rejectiewater na een TDH installatie waardoor dit water een verhoogde CZV en TSS vuilvracht heeft. Deze factoren zijn negatief voor de werking van een regulier anammox systeem.

Door de geavanceerde beluchtingsregeling en uitgebreide slibselectie methoden in de NAS-ONE® is het echter mogelijk om dergelijk rejectiewater te behandelen via de efficiënte anammox route. Door de toepassing van de NAS-ONE® technologie wordt tot 40% op operationele kosten bespaard ten opzichte van conventionele stikstofverwijdering. Dit kadert in de algemene kosten- en energie efficiëntie van een energiefabriek.

Gerelateerde projecten

Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.