Stikstofverwijdering

In een groot aantal sectoren wordt sterk vervuild afvalwater geproduceerd, waarbij stikstof één van de belangrijkste verontreinigingen is. Het verwijderen daarvan zorgt voor hoge verwerkingskosten.

NAS®, de innovatieve anammox technologie van Colsen, zuivert afvalwater op een energiezuinige manier door gebruik te maken van anammox bacteriën. Dat zorgt voor kostenbesparende waterzuiveringen, die gebruikt worden voor industriële en communale waterzuiveringsinstallaties.

Toepassing

De robuuste NAS® anammox technologie verlaagt operationele kosten van conventionele waterzuivering, door zowel de energieconsumptie als slibafvoerkosten te verlagen. NAS® systemen worden uitgevoerd met een nabezinker of MBR (Membrane Biological Reactor), maar kunnen volledig geconfigureerd worden naar de wensen van de klant.

Werkzaam binnen de communale sector? Dan is de NAS®-ONE technologie toepasbaar. Deze techniek is te gebruiken als deelstroombehandeling na meso- en thermofiele slibgisting, al dan niet met TDH (Thermofiele Druk Hydrolyse) voorbehandeling. De NAS®-ONE technologie behandelt afvalwater met hoge stikstofconcentraties efficiënt met hoogbelaste annamox bacteriën, zelfs bij hoge organische vervuiling en hoge zwevende stof concentraties.

Pizzoli NAS
Waterschap Vechtstromen Hengelo NAS ONE
Isolux Salamanca
LVM Oosterbierum

Proces

Anammox micro-organismen zorgen voor een efficiënte stikstofverwijdering door het doorbreken van de conventionele stikstofcyclus. De bacteriën zijn autotroof en hebben dus geen organische vervuiling nodig om hun werk te doen. Ze gebruiken ammonium en nitriet als substraat en werken optimaal bij mesofiele temperatuur (35-37°C) en in afwezigheid van zuurstof. Alle NAS® technologieën zijn uitgerust met een doeltreffende beluchtingsregeling, wat ervoor zorgt dat het inkomende ammonium deels omgezet wordt naar nitriet. Afhankelijk van de NAS® toepassing wordt de beluchting uitgevoerd in dezelfde dan wel een aparte tank.

Voordelen

Door het lage energieverbruik, een verminderde slibreductie en het ontbreken van een koolstofbron, bespaart u met een NAS® systeem tot 40% op de kosten voor waterzuivering.

Wilt u meer weten?
Vraag het Robin

Robin Jordaens , Business Development Manager