Stikstofverwijdering

In een groot aantal sectoren wordt sterk vervuild afvalwater geproduceerd, waarbij stikstof één van de belangrijkste verontreinigingen is. Het verwijderen daarvan zorgt voor hoge verwerkingskosten.

NAS®, de innovatieve anammox technologie van Colsen, zuivert afvalwater op een energiezuinige manier door gebruik te maken van anammox bacteriën. Dat zorgt voor kostenbesparende waterzuiveringen, die gebruikt worden voor industriële en communale waterzuiveringsinstallaties.

Toepassing

De robuuste NAS® anammox technologie verlaagt operationele kosten van conventionele waterzuivering, door zowel de energieconsumptie als slibafvoerkosten te verlagen. NAS® systemen worden uitgevoerd met een nabezinker of MBR (Membrane Biological Reactor), maar kunnen volledig geconfigureerd worden naar de wensen van de klant.

Werkzaam binnen de communale sector? Dan is de NAS®-ONE technologie toepasbaar. Deze techniek is te gebruiken als deelstroombehandeling na meso- en thermofiele slibgisting, al dan niet met TDH (Thermofiele Druk Hydrolyse) voorbehandeling. De NAS®-ONE technologie behandelt afvalwater efficiënt met hoogbelaste annamox bacteriën en voorkomt zo sterk vervuilt afvalwater en hoge stikstof concentraties. Dankzij de MAS® technologie kan anammox ook toegepast worden op koude afvalwaterstromen met lage stikstofconcentraties.

 

Pizzoli NAS

Test

LVM Oosterbierum
Isolux Salamanca
LVM Oosterbierum

Proces

Anammox micro-organismen zorgen voor een efficiënte stikstofverwijdering door het doorbreken van de conventionele stikstofcyclus. De bacteriën zijn autotroof en hebben dus geen organische vervuiling nodig om hun werk te doen. Ze gebruiken ammonium en nitriet als substraat en werken optimaal bij mesofiele temperatuur (35-37°C) en in afwezigheid van zuurstof. Alle NAS® technologieën zijn uitgerust met een doeltreffende beluchtingsregeling, wat ervoor zorgt dat het inkomende ammonium deels omgezet wordt naar nitriet. Afhankelijk van de NAS® toepassing wordt de beluchting uitgevoerd in dezelfde dan wel een aparte tank.

Voordelen

Door het lage energieverbruik, een verminderde slibreductie en het ontbreken van een koolstofbron, bespaart u met een NAS® systeem tot 40% op de kosten voor waterzuivering.

Gerelateerde projecten

Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer

Gerelateerde diensten

Slibgisting Tiel

Slibgisting

Bij het zuiveren van afvalwater wordt zuiveringsslib geproduceerd. Het verwerken en afvoeren daarvan kost veel geld en energie.

PEKA Kroef

P-terugwinning met struviet

Fosfaat is een cruciaal bestandsdeel van kunstmest, maar de belangrijkste mijnbouwgebieden raken langzaam uitgeput.

Amfer exterieur

N-terugwinning

In bepaalde afval(water)stromen komt stikstof in hoge concentraties voor als ammonium, bijvoorbeeld in digestaat of centraat na een vergister, in s