N-terugwinning

In bepaalde afval(water)stromen komt stikstof in hoge concentraties voor als ammonium, bijvoorbeeld in digestaat of centraat na een vergister, in stromen van mestverwerking of in industrieel afvalwater. In zo’n geval is het terugwinnen van stikstof efficiënter én goedkoper dan stikstofverwijdering.

Toepassing

Stikstofterugwinning met AMFER® is uitermate interessant bij afval(water)stromen met een hoge ammonium concentratie. Door de stripper kan AMFER® zeer verontreinigde stromen verwerken en kan het rechtstreeks toegepast worden op (dunne) mest of digestaat zonder dat deze stromen eerst ontwaterd of voorbehandeld dienen te worden.

Proces

De AMFER® technologie is een batchproces en bestaat uit slechts één processtap. CO2 en ammoniak (NH3) worden achtereenvolgens in een stripkolom uit het substraat verwijderd. De striplucht wordt door een gaswasser geleid waar ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat gemaakt wordt.

De striptank heeft een eigen ontwikkeld beluchtingsveld en verdeelsysteem en kan daardoor dikke stromen verwerken met hoge droge stof zoals mest, digestaat of sterk vervuild afvalwater.
 

Voordelen van de AMFER® technologie

De AMFER® technologie brengt verschillende voordelen met zich mee:

  • Energie efficiënte manier om hoge stikstofvrachten te verwerken;
  • Laag energieverbruik ten opzichte van stikstofoxidatie;
  • Kunstmest productie met economische waarde;
  • Verhoogde capaciteit van stikstofrijke co-substraten op een vergister;
  • Makkelijkere afzet reststromen bij mestverwerking en biogas installaties;
  • Pasteurisatie mogelijk in hetzelfde systeem.

 

Amfer machine in werking
Amfer exterieur
Amfer interieur

Gerelateerde projecten

Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer

Gerelateerde diensten

Slibgisting Tiel

Slibgisting

Bij het zuiveren van afvalwater wordt zuiveringsslib geproduceerd. Het verwerken en afvoeren daarvan kost veel geld en energie.

PEKA Kroef

P-terugwinning met struviet

Fosfaat is een cruciaal bestandsdeel van kunstmest, maar de belangrijkste mijnbouwgebieden raken langzaam uitgeput.

UASB Kroef

Anaerobe waterzuivering

Door de hoge organische vervuiling in afvalwater kost het zuiveren ervan veel energie en dus geld.

Wilt u meer weten?
Vraag het Robin !

Robin Jordaens , Technoloog / Procesingenieur