Stikstofverwijdering SBR-NAS technologie - Qingdao

Opdrachtgever:
ATAL Engineering (Shanghai) Ltd
Locatie:
Qingdao, China
Datum:
2017
Specificatie:

Ingaand debiet:                     
1.200 m³/dag

 

Ingaande Ntotaal:                 
1.200 mg N/L

 

Ingaande NH4-N:                  
1.000 mg NH4-N / L

 

Volume SBR-NAS tank:        
3.000 m³

 

Batch volume:                       
700 m³

 

Uitgaande Ntotaal:                
240 mg N/L

 

Uitgaande NH4-N:                
100 mg NH4-N / L

 

Labels:
Consultancy
NAS-SBR
Training
Opstart
Annamox

Deelstroom behandeling

In Qingdao, China, staat tegenwoordig één van de grootste anammox reactoren ter wereld als het gaat om de waterzuiveringssector. Samen met haar Chinese partner ATAL Engineering werkte Colsen aan de bouw en opstart van deze reactor, waarbij de focus voor Colsen lag op deelstroom behandeling. Hier wordt vloeibaar effluent uit de slibgisting verwerkt, wat een grote ontlasting voor de hoofdstroom oplevert. Het reactor ontwerp is gebaseerd op de eigen SBR-NAS® technologie.

Consultancy & training

In combinatie met de expertise van ATAL Eengineering werd het technologisch ontwerp in de praktijk gerealiseerd. Vervolgens is de installatie onder supervisie van Colsen in bedrijf genomen en zijn de operators van deze SBR-NAS®-installatie op locatie getraind. De bijdrage van Colsen in het project omvatte consultancy tijdens het technologisch / technisch ontwerp en de opstart van een zij-stroom behandeling, die bedoeld is om de vloeibare fractie van het slib vergistingsproces te verwerken en als zodanig de belasting van de waterlijn in de hoofdstroom te verminderen. Daarnaast verzorgde Colsen een training op de projectlocatie voor de operators van de SBR-NAS installatie.

Toegepaste technologie

Stikstofverwijdering met SBR-NAS

De sequentiële batch reactor (SBR) is een single stage systeem, waarin aerobe en anoxische stappen elkaar afwisselen. Dat resulteert in een hoge mate van operationele flexibiliteit, in combinatie met een kleine footprint. De SBR-NAS® maakt gebruik van anammox bacteriën voor een energie efficiënte stikstof verwijdering én waarbij weinig slib wordt geproduceerd.

Qingdao gebouw
Qingdao installatie
Qingdao installatie

Wilt u meer weten?
Vraag het Robin

Robin Jordaens , Business Development Manager