Verkennend bodemonderzoek - Recreatiecentrum de Vogel

Opdrachtgever:
Recreatiecentrum de Vogel
Locatie:
Hengstdijk
Datum:
Onbekend
Specificatie:

Geen

Labels:
Bodemonderzoek

Colsen heeft een verkennend bodemonderzoek op het Recreatiecentrum de Vogel uitgevoerd.

Bouwwerkzaamheden

De eigenaar van het Recreatiecentrum de Vogel had de wens bouwwerkzaamheden uit te voeren. Het verkennend onderzoek moest inzicht geven in de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater, een totale oppervlakte van ongeveer 1.000 m2.

Historisch onderzoek & veldwerk

De veldwerkzaamheden konden binnen één week worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden werd een historisch onderzoek uitgevoerd waarbij verschillende digitale bronnen, zoals het archief van de gemeente Hulst, werden geraadpleegd. Na afronding van het historisch onderzoek is geconcludeerd dat er geen verdachte deellocaties aanwezig waren. Na het trekken van deze conclusie kon het veldwerk worden uitgevoerd waarbij enkele boringen en één peilbuis zijn geplaatst. De grond werd direct bemonsterd door een veldmedewerker en het grondwater werd één week na het plaatsen van het peilbuis bemonsterd.

Resultaat

Doordat het veldwerk in korte tijd kon worden uitgevoerd, had de opdrachtgever snel de resultaten van het bodemonderzoek binnen. Vervolgens zijn de resultaten en de gevolgen hiervan duidelijk op een rij gezet. 

Overzicht locatie
Onderzoekslocatie
Boorsel de Vogel

Gerelateerde projecten

Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.