Ons verhaal

De wereld is continu in ontwikkeling en vraagt nadrukkelijk om oplossingen. Overal om ons heen ontstaat schaarste in grondstoffen, schoon water en energie en is er behoefte aan efficiëntie en duurzaamheid. Nationaal en internationaal, van industrie tot overheid... in iedere sector liggen er kansen op het gebied van water, duurzame energie en milieu. En die kansen, willen wij als Colsen graag benutten. Daarom ontwikkelen wij technologie en leveren we installaties, producten en diensten die altijd positief bijdragen aan het milieu.

Colsen
4 oktober

Ecologisch én economisch voordeel

Innovatie helpt ons bij het ontwikkelen van ingenieuze waterzuiveringssystemen, biogasinstallaties, en installaties voor mestverwerking. Daarnaast leveren we diensten op het gebied van milieuvergunningen. Onze vindingrijkheid biedt kansen in het creëren van schone, duurzame energie of nieuwe grondstoffen. En al die technische oplossingen... maken we passend voor specifieke productieprocessen. Zo kunnen we samen werken aan ecologisch én economisch voordeel. Met andere woorden: we creëren milieu-impact met een optimaal financieel resultaat voor onze klanten. 

Samen blijven vernieuwen

Continu ontwikkelen en daarmee blijven bijdragen aan een duurzame wereld doen we niet alleen! Samen met internationale kennisinstituten, onze zusterbedrijven en ons netwerk streven we naar optimale resultaten. Als partner weet je precies wat je aan ons hebt, en als medewerker krijg je alle ruimte om te leren en je opgedane kennis toe te passen. Want in een wereld die continu in ontwikkeling is, moeten we onze technologieën blijven vernieuwen om voldoende milieu-impact te kunnen creëren.

Lees meer over onze geschiedenis

Eso
Colsen

Kortom:

Afbeelding
nature

Alles wat we doen heeft een positieve impact op klimaat/milieu
Technologie, installaties, producten en diensten op gebied van water, duurzame energie en milieu.

Afbeelding
settings

Daarvoor bedenken we innovatieve maatwerkoplossingen
Continu blijven leren en ontwikkelen. Nieuwe wegen verkennen is onze drijfveer, kennis is ons product.

Afbeelding
people

En zetten we in op duurzame, betrokken, flexibele en eerlijke relaties
Nuchterheid vormt de basis voor fijne en stabiele relaties met klanten, partners en medewerkers.