Digestaatbehandeling

Na vergisting van mest en agrarische producten blijft een restfractie over; digestaat. Digestaat kan vaak niet direct gebruikt worden als meststof en moet een verdere behandeling ondergaan.

Meestal wordt digestaat gescheiden in een dunne en dikke fractie, met behulp van verschillende scheidingstechnieken. De dikke fractie is fosfaatrijk en kan daardoor gedroogd en verwerkt worden. De dunne fractie daarentegen, bevat een hoge organische vuillast en hoge stikstofconcentraties. Daarom moet stikstof worden teruggewonnen, wat aan de hand van de AMFER® technologie gedaan wordt. Vervolgens wordt de fractie verwerkt tot loosbaar water of zelfs tot water dat hergebruikt kan worden.

Proces

Met een slimme beluchtingsregeling en interne recirculaties zorgt de SBR-NAS® technologie voor een efficiënte aerobe verwijdering van 98% van de stikstof en andere organische vervuilingen. Daarnaast zorgt de beluchtingsregeling voor een short-cut N-verwijdering, waardoor de energieconsumptie veel lager is dan bij conventionele systemen. Met behulp van ultrafiltratie membranen worden de laatste vervuilingen verwijderd en loosbaar water geproduceerd.

Voordelen

Gebruik van het SBR-NAS® systeem zorgt er niet alleen voor dat de waterfractie niet meer afgevoerd hoeft te worden maar geloosd kan worden op oppervlaktewater of het riool, het zorgt ook voor een lager verbruik van energie en chemicaliën. Daarnaast vraagt de SBR-NAS® minder oppervlakte en minder beluchtingsenergie en levert het een jaarronde afzet van vloeibare fractie op, wat ook aan de opslagkant voordelen heeft.

Gerelateerde projecten

Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer

Gerelateerde diensten

Poul-AR Pilot installatie op locatie

Kippenmestvergisting

Vaak staan de bekende problemen, droogte, vervuiling en te veel stikstof, centraal als het gaat om het vergisten van kippenmest.

Mestvergisting Navia

Mestvergisting

Of het doel nu loosbaar water, maximale fosfaat verwijdering of het terugwinnen van stikstof als kunstmest is; mestvergisting is in elk proces de e

Wilt u meer weten?
Vraag het Jan Willem !

Jan Willem Bijnagte , Projectleider Mestverwerking