Onderhoud & onderzoek meetpunten grondwater - Waterdunen

Opdrachtgever:
Provincie Zeeland/Deltares
Locatie:
Breskens
Datum:
Heden
Specificatie:

Geen

Labels:
Bodemonderzoek

Colsen voert al jarenlang een grondwatermonitoring en (herstel)werkzaamheden uit voor het project Waterdunen in Breskens.

Ontwikkeling getijdengebied

Het gebied Waterdunen, gelegen nabij Breskens, is een natuur- recreatiegebied in aanbouw. De provincie Zeeland wil in dit gebied een getijdengebied creëren waarbij het landschap langzaam veranderd. Deltares is door de provincie ingeschakeld om een nulmeting van het grondwatersysteem uit te voeren. Dit is het in beeld brengen, door middel van meetpunten, van de dieptes van het zoet of zout grondwater, stijghoogten en freatische grondwaterstanden. Deze gegevens zijn cruciaal om in een vroeg stadium verzilting of vernatting te signaleren. Deltares heeft Colen ingeschakeld om de meetpunten te onderhouden en te onderzoeken.

Monitoring, herstelwerkzaamheden & meetpunten

Colsen is betrokken bij de monitoring van het grondwater, herstelwerkzaamheden van meetpunten en het plaatsen van nieuwe meetpunten. Tijdens afgesproken meetperioden worden de meetpunten geïnspecteerd en bemonsterd door veldmedewerkers. Tevens wordt er gekeken wat de staat is van de meetpunten is. Mocht een meetpunt beschadigd zijn, dan wordt dit direct doorgegeven aan de opdrachtgever. Dankzij het gerichte communiceren met meerdere partijen en met kennis van het gebied worden de werkzaamheden snel en efficiënt uitgevoerd.

Resultaat

Deltares en de provincie Zeeland krijgen al jaren betrouwbare gegevens over het grondwater van het gebied Waterdunen. De grondwatergegevens worden gebruikt door Deltares om eventuele veranderingen in het grondwater waar te nemen. Indien het meetnetwerk wordt uitgebreid, worden de nieuwe meetpunten volledig geplaatst door veldmedewerkers. Hierdoor heeft Deltares een altijd up-to-date meetnetwerk met betrouwbare gegevens. 

Overzicht Waterdunen
Peilbuis Waterdunen
Pomp Waterdunen