Masterplan bestaande afvalwaterzuivering - Cargill

Opdrachtgever:
Cargill Benelux B.V.
Locatie:
Sas van Gent
Datum:
2017-2019
Specificatie:

Totaal mogelijke besparing: €350.000 per jaar

 

Labels:
Anaerobe waterbehandeling
Stikstofverwijdering
Waterhergebruik
Biogas behandeling

Sinds de bouw van de waterzuivering van Cargill in Sas van Gent in 1988/1989 is Colsen betrokken geweest bij het functioneren van de zuivering. Regelmatig werd advies uitgebracht wat betreft het uitbreiden en bijsturen ervan. De waterzuivering behandelt water uit de fabriek, waar mais en tarwe verwerkt worden tot zetmeel, eiwit, glucose en alcohol.

Sinds de bouw van de zuivering is de fabriek meerdere keren uitgebreid, waardoor er meer afvalwater verwerkt wordt dan tijdens de bouw voorzien werd. Dergelijke uitbreidingen worden ook in de toekomst verwacht. Hierdoor kwam de vraag of de zuivering dit wel aan kan, of dat eventuele uitbreidingen noodzakelijk zijn. Daarom formuleerden wij een advies, inclusief bottlenecks die de werking van de huidige zuivering hinderen. Op basis van dat advies zijn diverse vervolgacties uitgevoerd, waaronder het herontwerpen van de biogasinstallatie (inclusief nieuwe UASB’s, biogasbuffer en fakkels) met toekomstvisie 2029, een renovatie & reparatie van de nabezinktank, diverse technische inspecties van installatieonderdelen en het updaten en redundant maken van de biogasblowers van één van de anaerobe reactoren.

 

Cargill

Wilt u meer weten?
Vraag het Boris

Boris Colsen, Directeur