Kippenmestvergisting

Vaak staan de bekende problemen, droogte, vervuiling en te veel stikstof, centraal als het gaat om het vergisten van kippenmest. Het feit dat kippenmest veel biogas en nuttige nutriënten bevat, wordt daardoor vaak vergeten. Door de wereldwijde toename van consumptie van zowel kippen als eieren, is kippenmest in overvloed. Daarom was een proces nodig waarmee kippenmest juist wél vergist kan worden.

Poul-AR®

Wij introduceerden Poul-AR®: hét systeem voor de voorbehandeling van kippenmest. Het systeem zorgt voor een vermenging van mest en digestaat uit de vergister, waarbij grit en andere vervuilingen uit de mest verwijderd worden en stikstof uit de mest gehaald wordt. Het eindproduct kan vervolgens zonder problemen gevoed worden aan een (thermofiele) mestvergister.

Mono vergisting

Met de Poul-AR® installatie kan kippenmest mono-vergist worden, dus zonder andere mest of co-producten. Daarmee is het systeem interessant voor grote pluimveebedrijven of clusters daarvan. Op andere locaties kan met de Poul-AR® het aandeel kippenmest in bijvoorbeeld een co-vergister fors verhoogd worden. Daarnaast is kippenmest, qua biogasproductie, vergelijkbaar met mais. Het vervangen van mais door kippenmest kan daardoor zowel economisch als ecologisch een flinke winst opleveren.

van oosten overzicht
AMFER 2.0
AMFER leidingwerk van oosten

Wilt u meer weten?
Vraag het Jan Willem

Jan Willem Bijnagte , Projectleider Mestverwerking