Partijkeuringen

Tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden komt vaak grond vrij die ter niet plaatse niet direct gebruikt kan worden. Daarom wordt die grond vaak afgevoerd en elders gebruikt. Daarvoor is echter een keuring conform het Besluit Bodemkwaliteit nodig, die de kwaliteit van de partij grond en de toepassingsmogelijkheden inzichtelijk maakt. Zo’n partijkeuring kan op twee manieren uitgevoerd worden: in-situe of in depot.

In-situ partijkeuring

Moet de grond nog uitgegraven worden? Dan biedt de in-situ de juiste oplossing. De grond wordt gekeurd voor het uitgraven, wat betekent dat de toepassingsmogelijkheden al voor het uitgraven bekend zijn.

Depot partijkeuring

Wanneer de grond al uitgegraven is, kan een depot partijkeuring uitgevoerd worden. Daarbij wordt alleen de uitgegraven grond gekeurd, waardoor alleen de daadwerkelijke af te voeren partij grond onderzocht wordt.

 

De resultaten van de uitgevoerde partijkeuring (in-situ of depot) worden opgenomen in een duidelijke rapportage.

 

Partijkeuring
Partij in depot
Partijkeuring

Gerelateerde projecten

Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer

Gerelateerde diensten

Bemalingsadvies

Bemalingsadvies

Zijn er grondwerkzaamheden gepland en wordt daarbij onder het grondwaterniveau gegraven?

Asbestonderzoek

Asbestonderzoek

Gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten.

Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Zijn er baggerwerkzaamheden of ingrepen in het watersysteem gepland? Dan wil je inzicht in de kwaliteit en samenstelling van de waterbodem.

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric !

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement