Milieueffectenrapportage

Voor initiatieven die voorkomen in onderdeel C en D van het Besluit Milieueffectrapportage moet worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen als geur, geluid en bodemaantasting. En dat kan best lastig zijn.

M.E.R. plichten

Valt de activiteit onder onderdeel C van de milieueffectenrapportage, dan geldt een directe M.E.R.-plicht. In onderdeel D zijn vaak dezelfde activiteiten genoemd als in onderdeel C, alleen zijn er drempelwaarden genoemd. Vallen de activiteiten boven de drempelwaarde van onderdeel D, maar onder de drempelwaarde van onderdeel C, dan geldt er een M.E.R. - beoordelingsplicht. Is de activiteit genoemd in onderdeel D én valt deze onder de genoemde drempelwaarde? Dan voldoet een vormvrije M.E.R.-beoordeling.

Mogelijkheden

Op basis van de beschikbare informatie, stelt Colsen een M.E.R., een M.E.R.-beoordeling of een vormvrije M.E.R. op. Zo zetten we samen een grote stap in de goede richting en denken we mee met jouw toekomstige activiteiten.

MER Colsen

Gerelateerde projecten

Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer

Gerelateerde diensten

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.

LVM Oosterbierum

Waterwet

Handelingen in het watersysteem vragen om een vergunning.

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric !

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement