Asbestonderzoek

Gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten. Het inademen van vrijgekomen asbestvezels kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Dan biedt asbestonderzoek de oplossing.

Door middel van historisch vooronderzoek wordt bekeken of de betreffende grond asbestverdacht is. Is dat het geval, dan wordt een onderzoek uitgevoerd.

Verkennend asbestonderzoek (NEN 5707)

Tijdens het verkennend asbestonderzoek wordt gekeken of asbesthoudende materialen in de bodem aanwezig zijn, vaak aan de hand van een visuele inspectie en het graven van inspectiegaten van ongeveer 50 cm diep. De grond uit de gaten wordt vervolgens visueel geïnspecteerd en gezeefd. De grondmonsters worden verstuurd naar het laboratorium en de resultaten daarvan worden opgenomen in een rapport, inclusief een advies over de gevolgen ervan. Asbestonderzoek is ook mogelijk voor puin.

Nader asbestonderzoek (NEN 5707)

Wordt tijdens het vooronderzoek een hoge concentratie aan asbesthoudende materialen vastgesteld? Dan is een nader asbestonderzoek nodig, waarbij asbestverdachte materialen vanuit de bodem direct bemonsterd en genoteerd worden. Zo wordt in kaart gebracht waar het asbest zich bevindt. Alle resultaten worden opgenomen in een rapport, inclusief de risico’s en gevolgen en een gedegen advies.

Asbest in puinonderzoek (NEN 5897)

Is er sprake van puinverharding of halfverharding? Dan is een asbestonderzoek NEN 5897 de juiste oplossing. Op basis van een historisch vooronderzoek en visuele inspectie wordt vastgesteld welk type onderzoek nodig is. Dat is afhankelijk van zowel het type verhardingsmateriaal als de oppervlakte van de locatie. Vervolgens worden inspectiesleuven gegraven om de asbestverdachte grondlaag te onderzoeken. De monsters die daarbij opgegraven worden, worden gezeefd en vervolgens geanalyseerd in het laboratorium. De resultaten van het onderzoek worden gebundeld in een rapportage, inclusief een advies over vervolgstappen.

Asbestonderzoek
Asbestonderzoek
Asbestonderzoek

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric !

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement