Waterbodemonderzoek

Zijn er baggerwerkzaamheden of ingrepen in het watersysteem gepland? Dan wil je inzicht in de kwaliteit en samenstelling van de waterbodem. Met een waterbodemonderzoek op basis van de NEN 5720 worden zowel de opbouw en de chemische kwaliteit van de waterbodem als de mogelijke toepassingsmogelijkheden bepaald.

Proces

Voorafgaande aan de uitvoering van een waterbodemonderzoek wordt een historisch vooronderzoek op basis van de NEN 5717 uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt een onderzoeksplan voor het uitvoeren van het waterbodemonderzoek opgesteld. Met dit plan gaan veldmedewerkers aan de slag om het waterbodemonderzoek uit te voeren.

Tijdens de veldwerkzaamheden worden, volgens alle geldende richtlijnen en protocollen, monsters van de waterbodem genomen. Deze monsters worden vervolgens naar het laboratorium gestuurd en geanalyseerd.

Resultaat

De resultaten van zowel deze analyses als het uitgevoerde onderzoek worden opgenomen in een duidelijke rapportage waarin onder meer een advies over de toepassingsmogelijkheden wordt gegeven.

Waterbodemonderzoek

Gerelateerde projecten

Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer

Gerelateerde diensten

Bemalingsadvies

Bemalingsadvies

Zijn er grondwerkzaamheden gepland en wordt daarbij onder het grondwaterniveau gegraven?

Partijkeuring

Partijkeuringen

Tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden komt vaak grond vrij die ter niet plaatse niet direct gebruikt kan worden.

Asbestonderzoek

Asbestonderzoek

Gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten.

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric !

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement