Bodemonderzoek

Met onze jarenlange ervaring in de bodemwereld binnen Zeeland en daarbuiten, kunnen we allerlei vragen over bodemonderzoek beantwoorden. Je mag van ons verwachten dat wij helder en transparant uitleg geven tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek. Zijn er tijdens of na de uitvoering vragen? Neem gerust contact met ons op, dan proberen wij de juiste antwoorden te vinden!

Eigendomsoverdracht, geplande (ver)bouwactiviteiten en het beëindigen van bedrijfsmatige activiteiten. Het zijn zomaar een aantal situaties waarin je te maken krijgt met bodemonderzoek; een onderzoek wat inzicht geeft inzicht in de chemische kwaliteit van de bodem.

Historisch bodemonderzoek (NEN 5725)

Een historisch bodemonderzoek vormt de basis van elk bodemonderzoek. Bij de uitvoering ervan wordt gekeken naar het voormalige, huidige en toekomstige gebruik van een locatie, aan de hand van diverse bronnen zoals digitale bronnen, het gemeentearchief en een bezoek aan de locatie. Met een historisch bodemonderzoek wordt inzicht verkregen in de te verwachten verontreinigingssituatie van de bodem en kan een onderzoeksplan opgesteld worden. De resultaten van het historisch bodemonderzoek worden vervolgens op een overzichtelijke manier gerapporteerd in een aparte rapportage of als onderdeel van het verkennend bodemonderzoek.

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)

Tijdens een verkennend bodemonderzoek wordt de chemische kwaliteit van de grond en het grondwater bepaald. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een historisch onderzoek uitgevoerd om eventuele (voormalige) bodembedreigende activiteiten en bekende verontreinigingen in kaart te brengen en het onderzoeksplan op te stellen. Daarna worden tijdens de veldwerkzaamheden boringen en peilbuizen geplaatst en grond en grondwater bemonsterd. Deze monsters worden vervolgens naar het laboratorium gestuurd en geanalyseerd. De resultaten van deze analyses en het uitgevoerde onderzoek worden opgenomen in een duidelijke rapportage waarin ook een vervolgadvies wordt gegeven.

Nader bodemonderzoek (NTA 5755)

Wordt er tijdens het verkennend bodemonderzoek een bodemverontreiniging aangetoond? Dan kunnen wij een nader bodemonderzoek uitvoeren om de aard en omvang van de verontreiniging te bepalen.

Colsen bodemonderzoek bus voor gebouw zeeland

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement