Partijkeuringen

Regelmatig komt er tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden grond vrij welke afgevoerd dient te worden. Met een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit kunnen wij inzicht geven in de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van deze partij grond. Een dergelijke partijkeuring kunnen wij zowel vóór ontgraving (in-situ) als na ontgraving (depot) voor u verzorgen.

In-situ partijkeuring

Moet de grond nog uitgegraven worden? Dan biedt een in-situ partijkeuring de juiste oplossing. De grond wordt gekeurd voor het uitgraven, wat betekent dat de toepassingsmogelijkheden al voor het uitgraven bekend zijn.

Depot partijkeuring

Wanneer de grond al uitgegraven is, kan een depot partijkeuring uitgevoerd worden. Daarbij wordt alleen de uitgegraven grond gekeurd, waardoor alleen de daadwerkelijke af te voeren partij grond onderzocht wordt.

 

De resultaten van de uitgevoerde partijkeuring (in-situ of depot) worden opgenomen in een duidelijke rapportage.

 

Partijkeuring
Partij in depot
Partijkeuring

Would you like to know more?
Ask Eric

Eric van den Branden, Head of Consultancy Department / Permit Advisor / Environmental Management