Asbestonderzoek

Asbest is een natuurlijk product dat vroeger veelvuldig gebruikt werd omdat asbest brandwerend en goed isolerend is. Maar asbest heeft een groot nadeel, het inademen van vrijgekomen asbestvezels kan dus gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Door diverse oorzaken kan asbest in de bodem terecht zijn gekomen. 

Met een asbestonderzoek kunnen we bepalen of de bodem verontreinigd is met asbest. In eerste instantie wordt door het uitvoeren van vooronderzoek bekeken of de betreffende grond asbestverdacht is. Is dat het geval, dan wordt een onderzoek uitgevoerd.

Asbestonderzoek (NEN 5707 of NEN 5897)

Tijdens het verkennend asbestonderzoek (NEN 5707) wordt gekeken of asbesthoudende materialen in de bodem aanwezig zijn, vaak aan de hand van een visuele inspectie en het graven van inspectiegaten van ongeveer 50 cm diep. De grond uit de gaten wordt vervolgens visueel geïnspecteerd, gezeefd/geharkt en bemonsterd. De grondmonsters worden verstuurd naar het laboratorium, daar worden ze onderzocht op het voorkomen van asbest. Een overzicht van het uitgevoerde onderzoek, inclusief de resultaten en aanbevelingen worden opgenomen in een rapport. Wordt tijdens het verkennend onderzoek een verhoogd gehalte aan asbest vastgesteld? Dan kan een nader asbestonderzoek nodig zijn. 

Ook een onderzoek naar de asbesthoudendheid van bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (NEN 5897) behoort tot de mogelijkheden.

Asbestonderzoek
Asbestonderzoek
Asbestonderzoek

Would you like to know more?
Ask Eric

Eric van den Branden, Head of Consultancy Department / Permit Advisor / Environmental Management