Samenwerken met Colsen

Colsen biedt verschillende samenwerkingsvormen aan.

 1. Als adviseur ondersteunen wij in de verschillende fasen van een project. Dit gebeurt vaak in bouwteamverband waarbij u de regie blijft voeren over de realisatie van het project. Colsen voert bepaalde taken zoals engineering, directievoering of opstart uit.
 2. Als leverancier leveren wij installaties als onderdeel van een project of voorzien wij u van het benodigd entmateriaal voor de opstart van uw installatie.
 3. Als hoofdaannemer ontzorgen wij u volledig door een design & construct of turn key oplossing aan te bieden. In deze gevallen neemt Colsen de verantwoordelijkheid over wat betreft de kwaliteit, planning en kosten van het project. Samen met haar partners kan Colsen tevens een volledige ontzorging (DBFO) aanbieden waarbij de financiering en exploitatie tegen een vooraf vastgesteld bedrag door onze partner worden uitgevoerd.
Medewerkers Colsen in overleg

Werkwijze

Wij adviseren op het gebied van economische zaken en technologische aspecten, maar ook op het gebied van veiligheid. Is er sprake van een project? Dan richten wij projectteams in waarbij de benodigde expertises van uw organisatie en onze expertises samenwerken. Wij werken, waar mogelijk, met een vast stappenplan wat bestaat uit het inventariseren van de probleem of vraagstelling, het opstellen van een plan van aanpak met beoogde resultaten en de uitvoering van de taken om tot het beoogde resultaat te komen. Uit ervaring is gebleken dat, ongeacht uw vraag of probleem, wij op deze manier snel tot resultaten kunnen komen. Liever een andere werkwijze? Dan passen wij ons graag aan.

Aanpak

Samen inventariseren we de lokale situatie en de vraag- of probleemstelling. Na het vaststellen van het te volgen traject zorgen wij voor:

 • De noodzakelijke onderzoeken en aanpassingen in de productie
 • Het opstellen van de benodigde ontwerpen en bestekken voor de bouwwerkzaamheden
 • Het opstellen en indienen van de benodigde vergunningen/dossiers
 • Het onderbouwen van subsidie aanvragen
 • Het begeleiden van de bouw
 • Het opstarten van de installaties
 • Het opleiden van operationeel personeel

In het gehele project en bij de afzonderlijke onderdelen ondersteunen wij en werken wij mee aan de realisatie van de projecten.

Economisch:

 • Uitvoeren van haalbaarheidstudies;
 • Uitvoeren van due dilligence onderzoek;
 • Opstellen van een masterplan voor uw locatie.

Technisch/technologisch:

 • Uitvoeren van literatuurstudies;
 • Uitvoeren van laboratoriumanalyses en testen in ons eigen lab;
 • Uitvoeren van pilot onderzoek met onze eigen pilot installaties;
 • Technologische (opstart) begeleiding op locatie en remote control van uw installatie;
 • Troubleshooting bij calamiteiten op uw installatie, zowel technologisch als organisatorisch;
 • Voorbereiding en uitvoering van de renovatie van uw technische installaties;
 • Beheer en onderhoud van uw installatie (middels onze partners).

Veiligheid:

 • Opstellen van VGM plannen en TRA;
 • Uitvoeren van HAZOP studies;
 • Opstellen van ATEX documentatie;
 • Uitvoeren van inspecties technische levensduur.

 

Meer weten over onze actuele certificaten en normeringen? Klik Hier.

LVM Oosterbierum

Levering materialen

Verder leveren wij (onderdelen van) installaties, bijvoorbeeld ter vervanging of uitbreiding van uw installatie. Wij zorgen voor de voorbereiding, integratie en het bedrijfsklaar opleveren van de (onderdelen) van de installatie. Voorbeelden van deze leveranties zijn bijvoorbeeld mixsystemen voor vergisters (DigestMix) of biologische ontzwavelingsunits (Bidox) voor het reinigen van biogas. Naast het leveren van verschillende (onderdelen) van uw installatie voorzien wij u ook van het benodigde entmateriaal voor de opstart van uw installatie.

Wij leveren de volgende entmaterialen:

 • Actief aeroob slib;
 • Anammox slib;
 • Anaeroob korrelslib;
 • Thermofiel slib.