Opstart deelstroombehandeling RWZI Sleeuwijk

De RWZI van Sleeuwijk behandelt dagelijks het afvalwater van 64.000 inwoners. De NAS-ONE® te Sleeuwijk is een anammox deelstroombehandeling om het centraat te behandelen van Energiefabriek West. Deze installatie zal dagelijks 625 kg stikstof verwerken. De NAS-ONE® is een essentiële schakel in de Energiefabriek omdat er in Energiefabriek West veel extern slib wordt aangevoerd. De extra stikstofvracht die met dit slib wordt aangevoerd dient op een energiezuinige manier te worden verwerkt in de deelstroombehandeling om de waterzuivering te ontlasten.

Colsen begeleidt momenteel de opstart van de installatie om snel en efficiënt de maximale stikstofvracht te verwerken en de operators op te leiden in de dagelijkse bedrijfsvoering van een anammox reactor.

NAS-ONE Sleeuwijk

Wilt u meer weten?
Vraag het Robin

Robin Jordaens , Business Development Manager