NAS-ONE® op RWZI Hengelo succesvol opgestart

Door Waterschap Vechtstromen is goedkeuring gegeven op de uitgevoerde performance test van het NAS-ONE® anammox systeem in de Energiefabriek Hengelo.

Gedurende een periode van bijna 3 maanden is de performance van de installatie strak opgevolgd en aan de geëiste rendementen voldaan. Hiermee is een mijlpaal bereikt en kan de laatste fase van het project van start gaan, waarin de belasting van de deelstroombehandeling tot vollast wordt opgevoerd.

De Energiefabriek in Hengelo bestaat uit een Thermische Druk Hydrolyse (TDH) en een vergister waarmee biogas wordt geproduceerd. Middels een WKK wordt elektriciteit geproduceerd. Colsen heeft in deze Energiefabriek de deelstroombehandeling gerealiseerd. Door de inzet van een NAS-ONE® anammox reactor wordt de stikstofvracht naar de waterzuivering significant verlaagd op een energiezuinige manier. Dit levert een energiebesparing op van ongeveer 60% ten opzichte van conventionele waterzuivering. Ook wordt de directe uitstoot van CO2 sterk verminderd.

3D visualisatie RWZI Hengelo