Colsen's technologie genoemd als BBT (Best Beschikbare Techniek)!

Het nieuwe Reference Document on Best Available Techniques (BREF) voor de voedingsmiddelen en zuivel is op 4 december 2019 gepubliceerd. Als Best Beschikbare Techniek om fosfaat terug te winnen uit afvalwaterstomen staat de ANPHOS® van Colsen als voorbeeld genoemd.

De ANPHOS® technologie is inzetbaar in zowel de industriële als de communale sector; de fosforterugwinning wordt namelijk, met behulp van gecontroleerde struvietvorming, ingezet in de hoofdstroom (industrie) of in een deelstroom zoals het filtraat van een digestaat ontwatering (RWZI).

Ook de nieuwste technologie van Colsen, U-PHOS®, is inzetbaar voor fosfaatverwijdering. Dit continu systeem is toepasbaar op sterk vervuild (voedings)industriewater en produceert grote en zuivere fosfaatpellets met een beperkt chemicaliënverbruik. 


 

anphos tiel

Wilt u meer weten?
Vraag het Boris

Boris Colsen, Directeur