Bouw gestart van de eerste AMFER in het Verenigd Koninkrijk

Op een pluimveebedrijf in het Verenigd Koninkrijk wordt een vergister gebouwd voor de verwerking van 50.000 ton kippenmest per jaar. Binnen dit project zal de AMFER® stikstof stripper ingezet worden. Met de AMFER® wordt ammonium stikstof teruggewonnen uit het digestaat, zodat dit gebruikt kan worden om de ingaande mest te verdunnen. Door de verwijdering van stikstof wordt ammoniak inhibitie in de vergister vermeden. Het verwijderde ammonium wordt vervolgens hergebruikt als kunstmest.

Conform ontwerp zal de installatie 1,5 ton stikstof per dag afvangen uit de mest. Op jaarbasis is de verwijdering ruim 530 ton stikstof.

Bijzonder aan deze AMFER® is dat dit de eerste full-scale AMFER® installatie van Colsen is en dat deze in horizontale configuratie gebouwd zal worden!

De bouwwerkzaamheden zijn ondertussen gestart, naar verwachting wordt de installatie eind 2020 in gebruik genomen.

 

Voor meer informatie over de AMFER® kunt u terecht op: https://www.colsen.nl/diensten/n-terugwinning.
 

Hamfer Kent

Wilt u meer weten?
Vraag het Jan Willem

Jan Willem Bijnagte , Projectleider Mestverwerking