Diensten

Colsen levert diensten in diverse werkgebieden. In al deze werkgebieden zijn we actief in consultancy, realisatie en onderzoek & ontwikkeling.

Meer over onze werkwijze vindt u hier

7 diensten
Werkgebieden
uitsnede aerius

Wet natuurbescherming

Met de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”) is het verminderen van de stikstofemissie op Natura 2000-gebieden een hot topic gewor

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke ordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.

MER Colsen

Milieueffectenrapportage

Voor initiatieven die voorkomen in onderdeel C en D van het Besluit Milieueffectrapportage moet worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke n

LVM Oosterbierum

Waterwet

Handelingen in het watersysteem vragen om een vergunning.

Ecofuels Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Als innovatief bedrijf ben je vooruitstrevend; de verandering van morgen dient eigenlijk gisteren uitgevoerd te zijn.

advies

Stikstofdepositie berekening

“Stikstofcrisis” is in 2019 op de derde plaats geëindigd in ‘de woord van het jaar’ verkiezingen van “onze taal”.