Diensten

Colsen levert diensten in diverse werkgebieden. In al deze werkgebieden zijn we actief in consultancy, realisatie en onderzoek & ontwikkeling.

Meer over onze werkwijze vindt u hier

6 diensten
Werkgebieden
Slibgisting Tiel

Slibgisting

Bij het zuiveren van afvalwater wordt zuiveringsslib geproduceerd. Het verwerken en afvoeren daarvan kost veel geld en energie.

Amfer leidingen

N-terugwinning

In bepaalde afval(water)stromen komt stikstof in hoge concentraties voor als ammonium, bijvoorbeeld in digestaat of centraat na een vergister, in s

Pizzoli NAS

Stikstofverwijdering

In een groot aantal sectoren wordt sterk vervuild afvalwater geproduceerd, waarbij stikstof één van de belangrijkste verontreinigingen is.

PEKA Kroef

P-terugwinning met struviet

Fosfaat is een cruciaal bestandsdeel van kunstmest, maar de belangrijkste mijnbouwgebieden raken langzaam uitgeput.

UASB Kroef

Anaerobe waterzuivering

Door de hoge organische vervuiling in afvalwater kost het zuiveren ervan veel energie en dus geld.

RO

Waterhergebruik

Schoon water wordt steeds schaarser. En schaarse producten zijn duur.