Stikstofcrisis: Zoeken naar mogelijkheden

“Stikstofcrisis” is in 2019 op de derde plaats geëindigd in ‘de woord van het jaar’ verkiezingen van “onze taal”. Ook in 2020 en de toekomst zal stikstofdepositie ons bezighouden.

Waar hebben we het over? Woningbouw, utiliteitsbouw, wegwerken, oprichten van bedrijven met emissies als een lasafzuiging, warmtekrachtkoppeling, luchtwasser, verkeersbewegingen, mobiele werktuigen, het hebben van paarden of andere dieren oftewel alle activiteiten die uitstoot kunnen genereren.

Heeft u een project waarbij mogelijk stikstofdepositie vrijkomt, dan kunnen wij samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Allereerst dient in kaart gebracht te worden wat de invloed van het project (aanleg- en gebruiksfase) is op de natuurgebieden.  Colsen kan dit voor u inzichtelijk maken middels een berekening in de Aerius calculator en een overzichtelijke memo.

Indien nodig kunnen wij niet alleen een vergunning aanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming maar kunnen we ook kijken naar de beschikbare technologieën en technieken om de bron aan te pakken of de uitstoot te verminderen.

Het ligt in de aard van ons bedrijf om te denken in oplossingen en het zoeken naar mogelijkheden.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of rechtstreeks met E.Y. Stroo via advies@colsen.nl .

 

Stikstof

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement