Haalbaarheidsonderzoek ‘Seaphos – de Speedway naar circulair’

Out of the box thinking; Samen circulair; De wereld een beetje beter maken; Drie ingrediënten die terugkomen als wij, als consortium, aan innovatie denken. Een consortium bestaande uit drie Zeeuwse partijen: Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek B.V., Seafarm B.V. en Stichting Zeeschelp.

Middels deze subsidie zou het mogelijk zijn om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar voor het winnen van nutriënten uit het afvalwater van de nieuw te realiseren viskwekerij van Seafarm. Met de innovatieve technologieën van Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek B.V. kan een oplossing gevonden worden om de fosfaat kringloop te sluiten door het terugwinnen van fosfaat.

De doelstelling van het project is dan ook om voorwaarden te scheppen en gezamenlijk een innovatie te ontwikkelen om geen of zo weinig mogelijk restproducten te produceren, deze producten worden opgewaardeerd tot een grondstof en zodat het afgezet worden in de landbouwsector, het afvalwater aan gelijkwaardige kwaliteit of schoner te lozen dan dat het ingenomen worden en middels de innovatie de circulariteit te stimuleren.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt middels een subsidie van de Provincie Zeeland.

 

Logo Provincie Zeeland