Colsen winnaar Ivan Tolpe prijs 2021!

Datum: 27.05.2021

Colsen wint de Ivan Tolpe prijs 2021 met de AMFER Technologie!

Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. In deze 4e editie ging VCM opnieuw op zoek naar vernieuwende ideeën die inspelen op een vraag gedreven probleem uit de sector en toepasbaar zijn in de Vlaamse context. Het doel van de Ivan Tolpe prijs is immers om innovatieve, veelbelovende technieken te ontwikkelen en te ondersteunen om zo de mestverwerking in Vlaanderen een blijvende voortrekkersrol te geven.

Innovatie

Met de AMFER technologie kan stikstof uit ruwe mest of digestaat teruggewonnen worden via stripping-scrubbing. De stikstof in mest of digestaat is voor een deel ammonium stikstof (NH4-N). Door de pH en/of de temperatuur te verhogen zal deze oplosbare stikstof uit de vloeistof ontsnappen als ammoniakgas.

Uniek aan de AMFER is dat deze werkt bij relatief lage temperaturen (55-65°C) en voor de pH verhoging geen chemicaliën gebruikt. In plaats daarvan wordt CO2 uit de mest of het digestaat gestript.

Stikstof stripping

Het doel van stikstofstripping is om de vluchtige ammoniak uit mest of digestaat (=vergiste mest) te winnen. Dat heeft meerdere voordelen voor de boer en het milieu. De emissie van ammoniak tijdens het bemesten van de landerijen is vrijwel verdwenen, wat gunstig is voor het milieu (en omwonenden). Tegelijk wordt in een AMFER installatie de ammoniak vastgelegd in een vloeibare kunstmest, zodat de boer geen extra kunstmest meer hoeft in te kopen. Kringlooplandbouw in optima forma dus!

18.500 huizen

De eerste AMFER stikstofstripper is begin dit jaar in gebruik genomen bij een mestvergister in de gemeente Terneuzen. Op volledige capaciteit wordt hier ruim 100.000 kg stikstof afgevangen uit het digestaat. Dat betekent een grote reductie van ammoniak emissie tijdens de opslag en het uitrijden van de mest. Omgerekend voldoende voor de bouwvergunning van 18.500 huizen, per jaar! Dat is meer dan het dubbele van de geplande woningbouw voor heel Zeeland.

AMFER Container
AMFER Stikstof kringloop
Logo Ivan Tolpe Prijs

Wilt u meer weten?
Vraag het Jan Willem

Jan Willem Bijnagte , Projectleider Mestverwerking