AMFER® technologie genomineerd voor Ivan Tolpe prijs 2021

13.05.2021

Onze AMFER®  stikstof stripping technologie is genomineerd voor de Ivan Tolpe Prijs 2021!

De Ivan Tolpe Prijs wordt 2-jaarlijks toegekend aan een marktklare techniek die bijdraagt aan duurzame en kostenefficiënte mestverwaarding. 25 mei a.s. zal tijdens de VCM jaarvergadering een winnaar gekozen worden.

Uniek aan de AMFER®  is het ontwerp van de stripper, met meerdere segmenten. Daardoor kan met lage kosten efficiënt ammoniak verwijderd worden uit het behandelde product. De verwijderde ammoniak wordt vervolgens vastgelegd in een vloeibare stikstof-kunstmest. 

Dankzij het innovatieve ontwerp zijn ook de toepassingsmogelijkheden van de AMFER® onderscheidend in de markt. Zo kan de AMFER® behalve op dunne fracties ook op ruw digestaat of zelfs verse mest worden ingezet. Op deze manier wordt stikstofterugwinning uit mest toegankelijk gemaakt voor een groot publiek.

Sinds begin 2021 is de eerste AMFER® installatie operationeel bij een mestverwerkingsbedrijf in Axel.

Lees meer over deze technologie op https://www.colsen.nl/diensten/n-terugwinning 

Wilt u meer weten?
Vraag het Jan Willem

Jan Willem Bijnagte , Projectleider Mestverwerking